Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/doganken/public_html/libs/adodb/adodb.inc.php on line 914

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/doganken/public_html/libs/adodb/adodb.inc.php on line 1988

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/doganken/public_html/libs/adodb/adodb.inc.php on line 2060
 Doğankent - Türkçe Link Paylaşım Sitesi - dogankent.com - Kurumlar, Dernekler ve Organizasyonlar

Kordil Harita Mühendisliği ve Ölçme Hizmetleri

Doğankent - Türkçe Link Paylaşım Sitesi - dogankent.comDizin İçi Arama

Harita Mühendislik ve Ölçme

  kordil 

  Harita Mühendislik Hizmetleri

   

  harita mühendislik kordil

   

  Yapı ve inşaat sektörüne yönelik anahtar teslimi harita mühendisliği ve ölçme hizmetleri

Sualtı araştırmaları

Sualtı araştırmaları 

Batimetrik, hidrografik, oşinografik ve jeoteknik etüdler

 

Batimetrik Oşinografik Hidrografik Jeoteknik

 

Kıyı ve liman inşaatlarına yönelik batimetrik, hidrografik, oşinografik ve jeoteknik etüdlerBu site üzerinde bulunan kutucuklara ücretsiz ilanlar vererek müşteri ve satışlarınızı arttırabilir ve İnternet denizinde boğulmaktan kurtulabilirsiniz. Bir İnternet siteniz var ise bu fırsatı değerlendirin. Unutmayın, ilanlarınızı ve sitenizi sadece bu sayfayı ziyaret edenler değil, internette arama yapan kullanıcılar da daha kolay bulacaktır. Ayrıca, tamamen karşılıksız olan dizinlerde uygun kategoriye sitenizi kayıt ettirebilirsiniz. Bunun için yukarıda bulunan "Yeni Ekle" linkini kullanabilirsiniz.

 

 

Featured sites


DERNEĞİN AMACI Üyeler arasında mesleki, kültürel, ekonomik ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, Ardeşen ilçesinin doğal güzelliklerini ve sahip olduğu tarihi, sosyal, kültürel, turistik, sportif, zirai, ve tüm varlıklarını geliştirmek, örf ve adetlerin tanıtılması. Ardeşen'in yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması için her türlü faaliyette bulunmak, turizme yönelik tesisler inşa ederek veya edilmesine yardımcı olarak turizmin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
http://www.ardesenliler.org


Sıralama: Tıklanma Miktarı | Alfabetik

Standard links


Misyonumuz; ülkemizin kalkınma amaçlı kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları her türlü klasik ve sayısal coğrafya desteğini; tam, doğru, güncel, zamanında ve ekonomik olarak, uzay teknolojileri ve uzaktan algılama konularına girerek ülkemizin bilimsel ve üretim gereksinimlerini karşılayacak yeterlilikte mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir. Vizyonumuz; ülkemizin sağlıklı ve ekonomik yatırımlarını yapabilmesi için kamu-özel kurumlar ile gerçek ve tüzel kişilerin gereksinmesi olan, kalkınma amaçlı geleneksel harita ve sayısal konuma dayalı bilgi desteğini sağlayacak, yorumlayacak, sorumlu, kendini yenileyen, yetenekli, mühendis kavramına uygun kişiler yetiştirmek, Uzaktan Algılama Teknolojileri konularındaki uygulamalarda, ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize etmek ve yürütmek. Ayrılan kaynakları etkin ve görev tanımlaması doğrultusunda kullanmak, Düşünceyi eylemin önüne geçirerek; gelecekte olabilecekleri şimdiden görerek yeni görev ve yeni görevi başarmak için önceden belirlenen yolu oluşturmak, Türkiye'de insana soyut düşüncenin ilk ve zorunlu adımı olan harita ve planı sevdirmektir. Bölümümüzü sadece Jeodezi ve Fotogrametri değil, kapsadığı ve yaptığı işlerden dolayı Geomatik haline getirmek, AR-GE etkinlikleri üzerinde durmak ve desteklenmesi sağlamak, Görevine uygun gelişimi ön görerek sorunların doğmasına izin vermeden ve anında çözüm için uygun altyapı oluşturmak, Meslek alanını değişen teknik ve teknoloji doğrultusunda geliştirmek. Yönetim çevresi ile ilişkileri güçlendirmek, Üretimde ve yönetimde katılımcılığa önem ve anlam kazandırmak, Yaratma ve iş görme arzularını kamçılamak, Eğitimde sayı ve nitelik bakımından daha üst düzeylere erişmek, İnsanca eğitim, yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmaktır
http://geomatik.hacettepe.edu.tr

Harita Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı'na bağlı asli görevi yurt savunması için gerekli tüm harita ve planların yapılması olan askeri bir birimdir. Tarihçe * 1895 yılında Türkiye'de haritalar yapmak üzere Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Harita Komisyonu kuruldu. * 1914 yılında Harita Şube Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. * 1918 yılında Harita Dairesi'ne dönüştürüldü. * 1925 yılında 657 sayılı kanunla Harita Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. * 1983 yılında 2895 sayılı kanunla Harita Genel Komutanlığı'na dönüştürüldü. Görevleri * Yurt savunması için gerekli tüm harita ve planların alımı ve basımı * Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle işbirliği içinde gerekli tüm harita ve planların alımı ve basımı * Bakanlıklar ile diğer resmî kurumlara gerekli harita ve planların alımı ve basımı * Harita subaylarına, harita konusunda; eğitim ve öğretim, uygulama yapılması * Harita bilimi hakkında bilimsel inceleme ve araştırma yapılması * NATO’ya karşı üretim sorumluluğu olan haritaların yapılması * Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, uluslararası ve ulusal bilimsel kuruluşlar ile haritacılık kuruluşlarında Türkiye'nin temsil edilmesi
http://www.hgk.mil.tr

İstanbul Büyükşehir belediyesi il sınırları içerisinde “büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliği” doğrultusunda 1/1000 ve 1/5000 ölçekli harita yapar, yaptırır ve onaylar. Planlamaya altlık oluşturmak üzere görev sahası içerisinde kadastro ve tapu bilgilerini temin eder, bununla ilgili olarak tapu ve kadastro genel müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenler. Üretilen her tür haritayı arşivler, kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili müdürlüklere ve halkın hizmetine sunar. 5216 sayılı Büyükşehir belediyesi kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir belediyesi’ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiştir. binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin ulusal adres veri tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da, 5490 sayılı “nüfus hizmetleri kanununun” 69. maddesine istinaden “adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik” 31.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5216 sayılı kanunun 7. ve 11. maddelerine istinaden ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulama planlarını yapar ve denetler.
http://www.ibb.gov.tr

VİZYONUMUZ Harita-Tapu Kadastro hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı, mekana bağlı olmaksızın, bilgisayar ortamında takip ve sorgulamanın yapıldığı, mülkiyete yönelik işlemlerin güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiği hizmet odaklı, şeffaf bir kurum olmak. MİSYONUMUZ Taşınmaz mala yönelik mülkiyet ve mülkiyete bağlı hakları belirleyerek, tapu ve kadastro hizmetlerini devlet güvencesi altında, hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde yaparak gerçek ve tüzel kişilere insan odaklı hizmet sunmak mekansal bilgi sisteminin altlığını oluşturmak.
http://www.tkgm.gov.tr

Eğer evde ders çalışamama probleminiz varsa bu problemi de merkezimizde çözüyoruz. Öğrenmeyi ve çalışmayı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız; başırılı bir kariyer planlamasında çok gerilerde kalırsınız.
http://www.matematikozelders.gen.tr

İstanbul Harita Firmaları
http://www.haritamuhendistanbul.com/

 Toplam Kayıt: 6Paspayı.net 

Endüstriyel beton yapılar ve ağır dontılar için

 

paspayi

 

Beton ve plastik alternatifi paspayı. Aşırı yüke ve vibrasyona dayanıklı.

Kardeş Siteler

Sponsor Linkler